Wenters Plezeer

Dagbesteding met plezier

Wenters Plezeer, dagbesteding met plezier

Wij bieden dagbesteding onder deskundige begeleiding voor mensen met diverse zorgvragen:

kortom voor een breed aanbod voor meerdere doelgroepen.

 

Wenters Plezeer is een aanbieder van dagbesteding, ontstaan vanuit een samenwerking van

De Naober dagbesteding en Jong dagbesteding. We delen de kennis en kunde van beide partijen, om zo vanuit expertise een goede keuze voor dagbesteding te zijn.

Ons doel is: mensen een leuke en zinvolle dag bieden, door op een kleinschalige, betrokken manier invulling te geven aan dagbesteding.

 

Wij  staan voor integratie van mensen met een beperking in de ‘normale’ maatschappij. Bij voorkeur op een locatie in of aan de rand van het centrum van een stad of dorp.

Het terrein van Kinderboerderij Freriks in Winterswijk is hiervoor ideaal gebleken, vanaf het voorjaar van 2020 komt hier een locatie in Winterswijk bij: ‘t Gasthuus.

 

Het terrein van Kinderboerderij Freriks biedt verschillende mogelijkheden voor dagbesteding:

  • Dagelijks helpen de medewerkers dagbesteding bij het verzorgen van de dieren en het onderhouden van het terrein. Ook zijn er regelmatig activiteiten voor jong en oud.
  • De tuin heeft in ieder seizoen onderhoud nodig. De komende tijd wordt in dit gedeelte een Beleeftuin gerealiseerd, gericht op educatie en zintuiglijke beleving. De medewerkers dagbesteding zijn hier bezig met zaaien, planten, wieden, oogsten en onderhouden van de Beleeftuin.
  • In de koffie- en theeschenkerij is gelegenheid voor bezoekers om iets te drinken met wat lekkers erbij. Hier bestaan de werkzaamheden voor dagbesteding uit bedienen van klanten en diverse huishoudelijke taken.
  • In het bijbehorende (kabouter)bos is het mogelijk om een wandeling te maken of activiteiten te doen.
  • De Schoppe is een verbouwde ruimte waar creatieve en/of socialiserende activiteiten plaatsvinden, zoals spelletjes doen, schilderen, knutselen en samen op de computer werken.
  • Ook gaan we met deelnemers naar het centrum van Winterswijk, om daar naar de markt te gaan, boodschappen te doen voor de dagbesteding of bijvoorbeeld een terrasje te pakken.

 

In ’t Gasthuus zullen de activiteiten van de dagbesteding gericht zijn op het bereiden van maaltijden voor bewoners van ’t Gasthuus en ouderen.

 

Wij werken met zorgplannen voor onze medewerkers met een beperking. We bieden maatwerk, stemmen de zorg af op de persoonlijke wensen en mogelijkheden en overleggen dit met de betrokkenen. Hierdoor krijgt het plan draagvlak en kunnen we er samen mee aan het werk.

Mensen met een (verstandelijke) beperking

Mensen met een verstandelijke beperking hebben een beperkt intellectueel functioneren. Daardoor zijn ze minder sociaal (zelf)redzaam. Ze hebben op levensdomeinen als wonen, leren, werken en sociale interactie ondersteuning nodig om te kunnen functioneren op een manier die hun past.

Binnen de organisatie bieden wij verschillende, gestructureerde activiteiten voor jong en oud zoals: belevingsgerichte activiteiten, ontwikkelingsgerichte activiteiten en bewegingsactiviteiten. Naast deze gerichte activiteiten kan er ook educatief gewerkt worden in het theehuis(Boerderij) en in t’ Gasthuus door onder begeleiding met de kassa te werken en in de keuken te werken.

Mensen met ASS of een psychische beperking

De wereld is voor mensen met een autisme spectrum stoornis (ASS) vaak onduidelijk, onoverzichtelijk en vol met ondoorgrondelijke sociale regels. Dat komt omdat de manier waarop de hersenen informatie verwerken anders verloopt dan bij mensen zonder autisme. Door autisme is het lastig om losse informatie te ordenen en te verwerken tot een groot samenhangend geheel.

Wij bieden binnen de gestructureerde dagbesteding ontwikkelingsgerichte activiteiten, voor eenieder op maat gemaakt. We maken samen een visuele planning en zorgen voor voldoende afwisseling binnen de dagbesteding. De doelstelling binnen de organisatie is het ondersteunen van en inzichtelijk maken van de problematiek waar eenieder mee te maken kan krijgen.

Jongeren met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking

Mensen met een lichamelijk en/of verstandelijke beperking kunnen problemen ondervinden met de stem, de spraak, de taal, het gehoor, de communicatie en het eten, drinken en slikken of bewegen.
Op de locatie bestaat er een mogelijkheid om aangepaste activiteiten te verrichten. Deze activiteiten kunnen zowel buiten ondernomen worden bij de dieren en/of in de moestuin met de begeleiding als binnen met behulp van een activiteitenklapper, waarin het aanbod van activiteiten worden aangereikt. Er is ook ruimte voor ontspannende activiteiten, zoals: computeren, PlayStation, spelletjes, wandelen en aangepaste sportactiviteiten.

Mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) is letsel dat is ontstaan na de geboorte. NAH kan veroorzaakt worden door een ongeluk, een val of een harde klap op het hoofd, maar kan ook het gevolg zijn van een hersenbloeding, een hartstilstand, een tumor of een ziekte.

Binnen de organisatie bieden wij verschillende activiteiten op maat. Wij zijn opzoek naar mogelijkheden voor de mensen, niet naar de beperkingen. Zo bieden wij activiteiten aan om o.a. de grove en fijne motoriek te verfijnen door middel van bijvoorbeeld creatieve activiteiten, werken we samen aan het verzorgen en onderhouden van de dieren op de kinderboerderij in combinatie met voldoende rust momenten.

Mensen die willen re-integreren op de arbeidsmarkt

Mensen die langdurig niet in staat zijn om eigen werk uit te voeren door bijvoorbeeld ziekte en is terugkeer bij zijn eigen werkgever niet meer mogelijk, dan bieden wij passend werk.

Binnen de re-integratie staat de persoon centraal. Samen werken we aan het vergroten van je zelfkennis, het vinden van een nieuwe manier van werken, het omgaan met lastige situaties en het toewerken naar nieuwe perspectieven. We denken samen na over welke mogelijkheden voor de persoon wenselijk en haalbaar zijn om zo herhaling van uitval te kunnen voorkomen.

Ouderen

Wanneer je ouder wordt veranderd de behoefte aan dagbesteding. Het tempo gaat naar beneden en men krijgt meer behoefte aan rust en rustmomenten. Er is ruimte om de dagbesteding van vaste tijden naar flexibele begin-en eindtijden te gaan waarbij rusttijden tussendoor mogelijk is.

De doelstelling verandert wanneer men ouder wordt en het gaat dan niet meer om resultaten op het gebied van werk en het ontwikkelen van vaardigheden, maar om een fijne beleving. Deze fijne beleving staat bij Wenters Plezeer hoog in het vaandel. Om dit doel op maat te krijgen, wordt er ruimte gegeven voor eigen behoeften in een eigen tempo.
De activiteiten die worden ondernomen kan het gevoel van plezier en zinvol bezig zijn oproepen. Bijvoorbeeld rustig in een ligstoel luisteren naar muziek of meehelpen met karweitjes. Daarnaast is tijdens de dagbesteding aandacht voor bewegen, zoals; een wandeling maken.